Przenieś swoje umiejętności w zakresie baz danych na nowy poziom!

Krok po kroku opanuj zaawansowane umiejętności i techniki projektowania, testowania, wdrażania i utrzymywania baz danych SQL ­Server. Podręcznik ten stanowi idealną pomoc dla projektantów, którzy już opanowali podstawy baz danych. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, obszernym przykładom kodu i omówieniu technik ułatwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z zastosowaniem baz danych w biznesie.

Dowiedz się, jak:
– Zarządzać dostępem do danych za pomocą kont serwerowych oraz ról.
– Zaimplementować strategię przywracania po awarii.
– Wykorzystywać funkcje agregujące do wyliczania podsumowań i złożonych wartości statystycznych.
– Optymalizować wydajność zapytań dzięki zarządzaniu statystykami I/O i projektowaniu indeksów.
– Pracować ze zdalnymi źródłami danych, łącznie z bazami danych innych firm.
– Zapewnić zdalny dostęp poprzez Internet lub interfejs usługi warstwy pośredniej.
– Zarządzać transakcjami, wdrażać obsługę błędów i definiować poziomy izolacji.
– Pójść dalej i zacząć używać mechanizmów SQL Server ­Reporting Services i Notification Services.

Dołączona do książki płyta CD zawiera:
• Wszystkie praktyczne ćwiczenia
• Pełną, dającą się przeszukiwać, elektroniczną wersję książki w języku angielskim.
O autorach:
Wykładowcy w firmie Solid Quality Learning łączą dogłębną wiedzę techniczną z praktycznym doświadczniem w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, aby udostępnić zaawansowane rozwiązania i możliwości szkolenia w zakresie platformy bazodanowej Microsoft SQL Server.

Spis treści w więcej informacji.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj