Zdobądź pogłębione informacje niezbędne do wykorzystania zaawansowanych technik zapytań w języku T-SQL.
Poznaj wewnętrzną architekturę T-SQL i potęgę zapytań opartych na zbiorach. Książka stworzona przez ekspertów zawiera szczegółowe wskazówki i wyjaśnienia, niezbędne dla projektantów baz danych i ich administratorów. Rozwiązania praktyczne, przykładowe bazy danych oraz wzory kodu pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w języku programowania i rozwiązywać realne problemy.

Treść książki pozwoli:
– Poznać logiczny i fizyczny przebieg zapytania
– Opanować metodologię optymalizowania zapytań
– Rozwiązywać problemy zależności relacyjnych
– Wykorzystać CTE i funkcje klasyfikacyjne do uproszczenia i optymalizacji rozwiązań
– Agregować dane przy użyciu różnych technik
– Wykorzystać opcję TOP w zapytaniu do modyfikowania danych
– Odpytywać specjalizowane struktury danych za pomocą logiki rekursywnej, ustalonych ścieżek lub zagnieżdżonych zbiorów rozwiązań
– PLUS – rozszerzyć wiedzę i sięgnąć do sedna problematyki zapytań za pomocą zagadek logicznych

Informacja o autorach:
Itzik Ben-Gan jest głównym wykładowcą i założycielem firmy Solid Quality Learning. Od roku 1999 Itzik, jako posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server, prowadzi w wielu krajach szkolenia i seminaria poświęcone konstruowaniu zapytań, programowaniu i dostrajaniu zapytań w języku T-SQL. Jest autorem licznych artykułów, które pisuje do magazynu SQL Server Magazine oraz MSDN®, a także prowadzi własne prezentacje na takich konferencjach technicznych jak Microsoft TechEd, DevWeek, PASS i SQL Server Connections.
Lubor Kollar jest menedżerem grupy tworzącej oprogramowanie SQL Server w firmie Microsoft. Jego zespół zajmował się projektowaniem głównych udoskonaleń mechanizmu relacyjnej bazy danych oraz optymalizacji zapytań T-SQL.
Dejan Sarka posiada certyfikaty MCT i MCDBA oraz Microsoft MVP for SQL Server. Prowadzi szkolenia i konsultacje w firmie Solid Quality Learning, występuje z własnymi prezentacjami na konferencjach TechEd i PASS oraz tworzy rozwiązania z zakresu technologii OLTP, OLAP i analizy danych.
Kalen Delaney, redaktor techniczny serii, główny wykładowca i założyciel firmy Solid Quality Learning oraz autor książki Inside Microsoft SQL Server 2000.
Recenzent techniczny: Steve Kass, profesor matematyki, posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server.

Spis treści w więcej informacji.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj