Microsoft® SQL Server® 2008 od środka: Programowanie w języku T-SQL
Opanuj zaawansowane techniki programowania w języku T-SQL i implementuj niezawodne rozwiązania
Poznaj efektywne konstrukcje programistyczne i tajniki T-SQL – języka programowania baz danych wbudowanego w SQL Server. Ekspert w dziedzinie T-SQL Itzik Ben-Gan wraz z kolegami z zespołu Microsoft SQL Server i nie tylko zaprezentują praktyczne, zaawansowane metody, które zapewniają maksymalną wydajność kodu.

Dowiedz się jak:

  • Implementować funkcje, procedury składowane i wyzwalacze w języku T-SQL lub CLR
  • Dokonywać wyboru między operacjami relacyjnymi a stosowaniem kursorów
  • Wykorzystywać nowe technologie śledzenia dostępu i modyfikacji danych
  • Dostosować model współbieżności do wymagań określonej aplikacji
  • Rozszerzać SQL Server o definiowane przez użytkownika typy CLR
  • Implementować wsparcie dla danych tymczasowych, danych daty/godziny oraz danych przestrzennych
  • Określać gdzie i kiedy warto korzystać z technologii XML i dynamicznych instrukcji SQL
  • Wykorzystywać system Service Broker do niezawodnego, asynchronicznego realizowania zadań

Przykłady kodu są dostępne do pobrania z witryny internetowej.
Dodatek zawiera szczegółowe instrukcje implementacji i wdrożenia wszystkich prezentowanych obiektów CLR
Wymagania systemowe zostały opisane we Wprowadzeniu.

O autorach
Itzik Ben-Gan jest mentorem i współzałożycielem firmy Solid Quality Mentors. Uzyskał tytuł SQL Server MVP w 1999 roku. Prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie budowania zapytań, programowania T-SQL oraz optymalizacji zapytań. Jest autorem wielu książek i artykułów, a także lektorem na konferencjach Tech•Ed, DevWeek, PASS oraz SQL Server Magazine Connections.
Dejan Sarka posiada tytuł SQL Server MVP i jest ekspertem w dziedzinie modelowania relacyjnego. Pełni rolę mentora w firmie Solid Quality Mentors. Dejan specjalizuje się w rozwijaniu aplikacji bazodanowych oraz Business Intelligence.
Roger Wolter pełni funkcję architekta w zespole Microsoft IT MDM i brał udział w projektach związanych m.in. z technologiami SQL Server Service Broker, SQLXML oraz Master Data Services.
Greg Low posiada tytuł PhD oraz SQL Server MVP. Piastuje stanowisko dyrektora regionalnego w firmie Microsoft. Prowadzi szkolenia SQL Server 2008 w ramach programu Microsoft Certified Masters.
Ed Katibah pełni funkcję menedżera programu w zespole SQL Server Strategy, Infrastructure, and Architecture. Specjalizuje się w systemach bazodanowych oferujących wsparcie dla funkcji przestrzennych.
Isaac Kunen piastuje stanowisko menedżera programu w zespole SQL Server Engine Programmability, który pomógł w implementacji funkcjonalności danych przestrzennych w wersji SQL Server 2008.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj

status

Tylko na wyczerpane.pl