Budowanie elastycznych i sprawnych rozwiązań analizy biznesowej
Dowiedz się, jak tworzyć rozwiązania analizy biznesowej (BI) na poziomie korporacyjnych przy użyciu modeli semantycznych trybu tabelarycznego SQL Server 2016 Analysis Services. Dzięki wskazówkom czołowych ekspertów BI nauczysz się, jak projektować, wdrażać i odpytywać modele tabelaryczne, zgodnie z przezentowanymi przykładami i najlepszymi praktykami branżowymi. Ten praktyczny podręcznik pokazuje, jak używać pamięciowej bazy danych dla błyskawicznych analiz big data – bez względu na to, czy masz już doświadczenie w Analysis Services, czy też dopiero zaczynasz swoją przygodę z BI.
Dowiedz się, jak:
Ustalić, który model jest właściwy dla danego projektu
Zbudować model tabelaryczny przy użyciu SQL Server Data Tools w Microsoft Visual Studio 2015
Zintegrować dane z wielu źródeł w spójny widok informacji firmowych
Wybrać technikę modelowania danych pasującą do firmowych wymagań wydajności i użyteczności
Implementować zabezpieczenia poprzez zdefiniowanie ról użytkowników
Definiować i implementować strategie partycjonowania w celu redukcji czasu przetwarzania
Używać języka Tabular Model Scripting Language (TMSL) do automatyzowania zadań administracyjnych
Optymalizować model danych w celu zmniejszenia zajętości pamięci
Wybierać pomiędzy silnikiem w pamięci (VertiPaq) i przekazującym do bazy relacyjnej (DirectQuery) dla modelu tabelarycznego
Dobrać właściwą konfigurację sprzętu i wirtualizacji
Wdrażać i manipulować modele tabelaryczne z poziomu języka C# i PowerShell przy użyciu bibliotek AMO i TOM
Przykłady kodu dostępne są pod adresem:
https://aka.ms/tabular/downloads
O tej książce
Przeznaczona dla specjalistów BI chcących poznać SQL Server 2016 Analysis Services lub już znających wcześniejszą wersję produktu.
Zakłada podstawową znajomość projektowania baz danych i koncepcji analizy biznesowej.
O autorach
Marco Russo i Alberto Ferrari są założycielami witryny sqlbi.com, w której regularnie publikują artykuły poświęcone Microsoft Power Pivot, Power BI, DAX i SQL Server Analysis Services. Russo i Ferrari pracują z Analysis Services od wydania ich pierwszej wersji w roku 1999. Obydwaj oferują usługi konsultacyjne i prowadzą szkolenia w dziedzinie analizy biznesowej (BI). Często zabierają głos na głównych międzynarodowych konferencjach branżowych, w tym na Microsoft Ignite, PASS Summit i SQLBits.