Microsoft® SQL Server® 2008 od środka: Zapytania w języku T-SQL

Opanuj mechanizmy zaawansowanych zapytań i dostrajania, aby uzyskać szybszy i bardziej skalowalny kod
Zespół autorów o wszechstronnej wiedzy na temat T-SQL pokazuje, jak radzić sobie z najtrudniejszymi problemami dotyczącymi zapytań opartych na zbiorach. Książka pozwala pogłębić wiedzę na temat architektury i wewnętrznych mechanizmów bazy danych i osiągnąć biegłość w znajdowaniu praktycznych i wydajnych rozwiązań.

Dowiedz się, jak:

  • przejść od proceduralnego programowania do myślenia o zbiorach i zależnościach logicznych,
  • optymalizować zapytania przy użyciu podejścia od góry do dołu,
  • szacować złożoność algorytmu, aby móc przewidywać wydajność i sprawność,
  • porównywać techniki agregowania danych, w tym nowe mechanizmy grupowania zbiorów,
  • dobierać mechanizmy modyfikacji danych – wstawianie, usuwanie, aktualizowanie i łączenie – pod kątem pożądanej wydajności,
  • pisać bardziej efektywne zapytania odwołujące się do tabel partycjonowanych,
  • korzystać z wykresów, drzew, hierachii i zapytań rekursywnych.
  • Dodatkowo – zbiór zagadek logicznych pozwalających podnieść umiejętność rozwiązywania problemów.

O autorach
Itzik Ben-Gan jest głównym wykładowcą i założycielem firmy Solid Quality Mentors. Od roku 1999 jako posiadacz certyfikatu Microsoft MVP for SQL Server prowadzi w wielu krajach szkolenia i seminaria poświęcone konstruowaniu zapytań, programowaniu i dostrajaniu zapytań w języku T-SQL. Jest autorem licznych artykułów, które pisuje do magazynu SQL Server Magazine oraz MSDN®, a także prowadzi własne prezentacje na takich konferencjach technicznych, jak Microsoft TechEd, DevWeek, PASS i SQL Server Connections.

Lubor Kollar jest menedżerem grupy tworzącej oprogramowanie SQL Server w firmie Microsoft. Jego zespół od 13 lat zajmuje się projektowaniem głównych udoskonaleń mechanizmu relacyjnej bazy danych oraz optymalizacji zapytań T-SQL.
Dejan Sarka posiada certyfikaty MCT i MCDBA oraz Microsoft MVP for SQL Server. Prowadzi szkolenia i konsultacje w firmie Solid Quality Mentors, występuje z własnymi prezentacjami na konferencjach TechEd i PASS oraz SQL Server DevCon.
Steve Kass jest wykładowcą matematyki i informatyki w stopniu doktora, a także ma tytuł MVP for SQL Server. Jest autorem licznych artykułów publikowanych w SQL Server Magazine.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj