Przykłady kodu do skopiowania w zakładce DODATKOWE INFORMACJE
Oracle Enterprise Manager to wszechstronne i kompleksowe narzędzie dla każdego administratora, z którego konsoli możemy zarządzać i monitorować wszystkie warstwy infrastruktury przedsiębiorstwa, takie jak pamięci masowe, serwery, systemy operacyjne, oprogramowanie pośrednie i inne.
Prezentowana książka, Oracle Enterprise Manager 12c Poradnik administratora, daje administratorom dobry start przy implementacji OEM w ich organizacjach, dzięki wprowadzeniu czytelników przez wszystkie aspekty instalacji, aktualizacji, konfiguracji i monitorowania serwerów, baz danych oraz komponentów oprogramowania Oracle Fusion Middleware. Są tu przepisy dotyczące tworzenia i klonowania baz danych, tworzenia szablonów oraz konfigurowania Oracle Business Intelligence, Oracle Golden Gate, Oracle Business Intelligence Publisher i Oracle Weblogic. W książce omówiono również monitorowanie baz danych za pomocą Active Session History Analytics, Compare Automatic Database Diagnostics Monitor (ADDM), Real Time ADDM i Compare Period Reports.
Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
Książka przeznaczona jest dla administratorów baz danych Oracle, oprogramowania pośredniego, systemu i infrastruktury. Wymaga podstawowej znajomości Oracle Enterprise Manager, a także swobodnego posługiwania się poleceniami systemu operacyjnego Unix.
Czego nauczymy się z tej książki?
? Instalacji OEM 12c z wykorzystaniem różnych opcji
? Aktualizacji naszej instalacji przy użyciu różnych podejść
? Konfiguracji automatycznego wyszukiwania, dodawania elementów docelowych hostów i nie hostów, bibliotek oprogramowania, grup administracyjnych oraz zestawów szablonów
? Zarządzania bazami danych i ich wydajnością za pomocą ASH Analytics, Real time ADDM, Compare Period ADDM
? Konfiguracji Oracle Business Intelligence
? Integracji i tworzenia przykładowych raportów w BI Publisher
? Zarządzania i monitorowania Oracle Golden Gate
? Poznawania i zarządzania Oracle Weblogic
? Ustawienia zależności i wydajności aplikacji (ADP Application Dependancy & Performance ), menedżera diagno-styki (JVM Diagnostics, JVMD) oraz agentów
? Zarządzanie incydentami i problemami za pomocą iPhone

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj