Praktyczny, specjalistyczny przewodnik, nieodzowny podczas rozwijania własnych aplikacji bazodanowych.

Książka zawiera zaprezentowane w przystępny sposób informacje, które pozwolą zapoznać się z podstawowymi funkcjami programistycznymi w SQL Server 2005. Przewodnik udostępnia użyteczne wskazówki dotyczące programowania, praktyczne przykłady oraz wzorcowe fragmenty kodu pomocne w projektowaniu i rozwijaniu solidnych aplikacji bazodanowych oraz rozwiązań Business Intelligence.

Dowiedz się, jak:
– Tworzyć widoki, procedury składowane, wyzwalacze i funkcje w języku T-SQL.
– Posługiwać się nowym typem danych XML i wyrażeniami XQuery.
– Automatyzować typowe zadania administracyjne i konserwacyjne.
– Debugować bazy danych, raporty oraz obiekty przy pomocy Microsoft Visual Studio® 2005.
– Tworzyć kod transakcyjny i implementować transakcje lokalne oraz rozproszone.
– Rozwijać aplikacje mobilne wykorzystujące edycję SQL Server 2005 Everywhere.
– Stosować usługę SQL Server Notification Services do rozwijania aplikacji rozsyłających do użytkowników powiadomienia wywoływane zdarzeniami.
– Posługiwać się narzędziami Business Intelligence, takimi jak SQL Server Reporting Services, OLAP oraz Data Mining.

O autorach:
Andrew J. Brust jest szefem działu New Technology w firmie twentysix New York, partnera Microsoft Gold Certified Partner specjalizującego się w technologiach Business Intelligence, integracji systemów oraz rozwoju aplikacji .NET. Andrew pełni funkcję dyrektora regionalnego firmy Microsoft (dla okręgu Nowy Jork/New Jersey). Jest także uczestnikiem programu Microsoft’s Business Intelligence Partner Advisory Council.
Stephen Forte jest współzałożycielem firmy Corzen, Inc, w której pracuje na stanowisku CTO. Pełni również funkcję dyrektora regionalnego firmy Microsoft (dla okręgu Nowy Jork) i ma tytuł Microsoft MVP.

Spis treści w więcej informacji.