Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit

      Rozstrzygające źródło wiedzy o wdrażaniu i obsłudze usług IIS 7.0 – wprost od ekspertów. Niniejsza książka to pogłębiony i wyczerpujący zasób informacji niezbędnych podczas planowania, wdrażania i zarządzania platformą serwera IIS 7.0. Czytelnik znajdzie tu wskazówki techniczne pochodzące od osób, które najlepiej znają tę technologię – czołowych ekspertów i członków zespołu Microsoft IIS, a ponadto wiele skryptów i innych ważnych zasobów zamieszczonych na dysku CD.

Dowiedz się, jak:

 • Planować instalację i rozwiązywać związane z nią problemy
 • Wdrożyć modularne serwery sieci Web
 • Konfigurować funkcje usług IIS i ASP.NET przy użyciu konsoli IIS Manager i narzędzi wiersza polecenia
 • Tworzyć i zarządzać witrynami, katalogami wirtualnymi, aplikacjami i pulami aplikacji
 • Korzystać z konfiguracji opartych na języku XML
 • Konfigurować delegowanie uprawnień i zdalne zarządzanie
 • Stosować zabezpieczenia sprawdzone w praktyce
 • Zarządzać rozszerzeniami serwera sieci Web
 • Utrzymywać różne platformy aplikacji dynamicznych
 • Stosować wbudowane narzędzia diagnostyczne i najważniejsze metody rozwiązywania problemów
 • Dostrajać działanie i korzystać z rozwiązań równoważenia obciążeń

Na dysku CD:

 • przykładowe skrypty Windows PowerShell™ odsyłacze do narzędzi, informacji technicznych, szczegółowych poradników i innych materiałów;
 • fragmenty pokrewnych książek wydawnictwa Microsoft Press;
 • w pełni przeszukiwalna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim).

O autorach
      Mike Volodarsky kieruje zespołem Microsoft® IIS 7.0 jako Program Manager i jest odpowiedzialny za projekt i opracowanie mechanizmu rdzenia usług IIS, a także za platformy rozszerzeń i inne ważne funkcje. 
      Olga Londer w firmie Microsoft zajmuje stanowisko Infrastructure Architect i kieruje międzynarodowym zespołem konsultantów wspierających technologie i produkty firmy Microsoft, dotyczące infrastruktury.
      Brett Hill wcześniej był MVP produktu IIS, a obecnie pracuje w firmie Microsoft, gdzie zajmuje się technicznymi szkoleniami. Brett nadal pisze dla magazynu Windows IT Pro.
      Bernard Cheah ma tytuł MVP dla produktu IIS, jest ekspertem w zakresie architektury i zabezpieczeń oraz bardzo aktywnie uczestniczy w społeczności produktu IIS.
      Steve Schofield ma tytuł MVP dla produktu IIS, zajmuje stanowisko Senior Support Engineer dla ORCS Web i aktywnie uczestniczy w społeczności produktów IIS i ASP.NET.

      Carlos Aguilar Mares w grupie produktu IIS firmy Microsoft zajmuje stanowisko Senior Development Lead i zajmuje się narzędziami administracyjnymi.
      Kurt Meyer jest programistą, a także redaktorem, pisarzem i korektorem. Microsoft IIS Team zaprojektował, zbudował i wspiera platformę serwera IIS Web.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj