UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Darmowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj.

Oficjalny zestaw szkoleniowy plus testy ćwiczeniowe – uzupełniony o modyfikacje zawarte w dodatku Service Pack 1.
Podręcznik ułatwia zdobycie umiejętności wymaganych przez egzamin MCP 70-291, przydatnych także w codziennej pracy. Przedstawiony materiał pozwala na opanowanie wiedzy we własnym tempie poprzez szereg lekcji, ćwiczeń praktycznych, zadań z rozwiązywania problemów i pytań kontrolnych.
Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania – ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:
– Instalacja i konfiguracja TCP/IP oraz wykorzystanie DHCP do zarządzania adresowaniem IP
– UZUPEŁNIONE – Konfigurowanie klientów, serwerów i stref DNS
– Zarządzanie routingiem i dostępem zdalnym, w tym połączeniami VPN
– NOWE – Administrowanie aktualizacjami za pomocą Windows Server Update Services (WSUS) oraz narzędzia Post-Setup Security Updates (PSSU)
– UZUPEŁNIONE – Implementowanie i administrowanie procedurami zabezpieczeń wraz z wykorzystaniem rozszerzeń zawartych w dodatku Service Pack 1
– UZUPEŁNIONE – Monitorowanie ruchu sieciowego, rozwiązywanie problemów łącznościowych i trudności z funkcjonowaniem usług

O autorach:
J. C. Mackin MCSA, MCSE, MCT, jest konsultantem i autorem, od roku 1997 zajmującym się sieciami Microsoft. Posiada stopień magisterski w dziedzinie telekomunikacji i zarządzania sieciami.
Ian McLean MCSE, MCDBA, MCT, dysponuje przeszło 35-letnim doświadczeniem w branży informatycznej, zarówno w zakresie zastosowań komercyjnych, jak i edukacyjnych. Jest autorem lub współautorem 15 książek oraz wielu artykułów technicznych. Aktualnie prowadzi własną firmę konsultacyjną.

Spis treści w więcej informacji.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj