UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Darmowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj

Oficjalny zestaw szkoleniowy plus testy ćwiczeniowe – uzupełniony o modyfikacje zawarte w dodatku Service Pack 1.

Podręcznik ułatwia zdobycie umiejętności wymaganych przez egzamin MCP 70-290, przydatnych także w codziennej pracy. Przedstawiony materiał pozwala na opanowanie wiedzy we własnym tempie poprzez szereg lekcji, ćwiczeń praktycznych, zadań z rozwiązywania problemów i pytań kontrolnych.
Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania – ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:
– UZUPEŁNIONE – Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, grup i komputerów
– Zarządzanie uprawnieniami do plików i udziałów sieciowych
– Sterowanie dostępem do serwerów Web i zarządzanie witrynami za pomocą Microsoft Internet Information Services (IIS)
– UZUPEŁNIONE – Zarządzanie urządzeniami sprzętowymi, magazynem dyskowym, oprogramowaniem i usługami drukowania
– NOWE – Administrowanie aktualizacjami za pomocą Windows Server Update Services (WSUS)
– UZUPEŁNIONE – Wykonywanie przywracania systemu, w tym wykorzystanie nowego narzędzia Emergency Management Services (EMS)

O autorach:
Dan Holme ma dziesięcioletnie doświadczenie jako konsultant i wykładowca. Wyszkolił dziesiątki tysięcy specjalistów IT na całym świecie. Pełni funkcję Director of Training & Consulting w firmie Intelliem, specjalizującej się w dostarczaniu praktycznej wiedzy i rozwiązań zwiększających produktywność.
Orin Thomas, posiadacz certyfikatów MCSE, CCNA, CCDA oraz Linux+, jest autorem i redaktorem szeregu publikacji, a także administratorem systemów. Współpracuje z witryną Certtutor.net, oferującą zasoby online dla kandydatów do egzaminów certyfikacyjnych. Regularnie publikuje w czasopiśmie Windows IT Pro, a także jest współautorem licznych książek wydanych przez Microsoft Press.

Spis treści w więcej informacji.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj