Egzamin MCTS 70-652: Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server® Training Kit

Certyfikacja Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) jest powszechnie uznawaną gwarancją umiejętności na poziomie eksperckim w określonej dziedzinie.

Podwójny zestaw szkoleniowy
Książka pozwala zdobyć umiejętności przydane w pracy i wymagane na egzaminie MCTS 70-652. Stosując własne tempo można przerobić kolejne lekcje, wyczerpujące każdy temat egzaminu. Wzięte z życia scenariusze przykładowe i zadania pomagają utrwalić zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu czasu nauki.

Zwiększ swoje szanse na egzaminie ucząc się, jak:

  • zainstalować, skonfigurować i zoptymalizować platformę Hyper-V™,
  • przygotować zarządzanie infrastrukturą, włącznie z administracją zdalną,
  • tworzyć i instalować maszyny wirtualne i dyski VHD,
  • wykonywać migrację maszyn fizycznych do wirtualnych i maszyn wirtualnych do wirtualnych nowej generacji,
  • zagwarantować bezpieczeństwo hostów, maszyn wirtualnych i pul zasobów,
  • zautomatyzować operacje platformy Hyper-V™,
  • skonfigurować i zarządzać klastrami o wysokim poziomie dostępności,
  • monitorować i optymalizować wydajność.

Testy próbne
Oceń swoje umiejętności dzięki praktycznym testom ćwiczeniowym na dołączonym dysku CD. Setki pytań w wielu trybach testowych pozwalają sprawdzić wiedzę na różne sposoby. Dostępne są też szczegółowe objaśnienia zarówno dla poprawnych, jak i błędnych odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupełniania informacji.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj