UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Darmowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj.

Oficjalny zestaw szkoleniowy plus testy ćwiczeniowe – uzupełniony o modyfikacje zawarte w dodatku Service Pack 1.

Podręcznik ułatwia zdobycie umiejętności wymaganych przez egzamin MCP 70-294, przydatnych także w codziennej pracy. Przedstawiony materiał pozwala na opanowanie wiedzy we własnym tempie poprzez szereg lekcji, ćwiczeń praktycznych, zadań z rozwiązywania problemów i pytań kontrolnych.
Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania – ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:
– Planowanie, instalacja i konfigurowanie infrastruktury Active Directory
– UZUPEŁNIONE – Zarządzanie strukturą lasów i domen oraz replikacją międzylokacyjną
– Tworzenie i zarządzanie strukturą jednostek organizacyjnych oraz kontami użytkowników i grup
– Planowanie strategii zasad grupy za pomocą narzędzia Resultant Set of Policy (RSoP)
– NOWE – Wykorzystanie nowego narzędzia Security Configuration Wizard w celu konfigurowania ustawień zabezpieczeń dla użytkowników i komputerów
– Zarządzanie i rozwiązywanie problemów dotyczących zasad grupy oraz wydajności usługi Active Directory
O autorach:
Jill Spealman jest autorką sześciu podręczników do egzaminów certyfikacyjnych. Dysponuje 18-letnim doświadczeniem jako autor tekstów technicznych i projektant szkoleń. Kurt Hudson, posiadacz certyfikatów MCSE, MCSA, CCNA, Security+, Network+, jest szeroko znanym autorem tekstów technicznych i ekspertem w zakresie technologii sieciowych.
Melissa Craft, posiadaczka tytułów CCNA, MCNE, MCSE, Network+, CCA, dysponuje 14-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania rozwiązań sieciowych w skali przedsiębiorstw.
Anthony Steven jest szkoleniowcem, konsultantem i menedżerem w firmie Content Master. Należąca do konsorcjum CM Group Ltd. firma Content Master ma status Microsoft Gold Certified Partner i specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji technicznych.

status

Tylko na wyczerpane.pl