Opanuj AX 2012, poznaj triki i stosuj porady ekspertów, by zapewnić powodzenie projektu

Microsoft Dynamics AX jest kompleksowym rozwiązaniem ERP (Enterprise Resource Planning) przeznaczonym dla średnich i większych przedsiębiorstw,  które wspomaga efektywne prowadzenie działalności, zarządzanie zmianami i globalne współzawodnictwo. Microsoft Dynamics Sure Step to metodyka implementacji, zestaw narzędzi i aplikacja, ułatwiająca partnerom pakietu Dynamics (AX, CRM, NAV, GP i SL) prawidłową implementację rozwiązań Dyna-mics, takich jak Dynamics AX.
Książka Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomocą Sure Step 2012 przeprowadzi nas przez fazy metodyki Sure Step; od instalowania i konfiguracji Sure Step po diagnostykę i wymagania, od stosowania standardowego rozwiązania AX po pełne wykorzystywanie modyfikacji.
Dzięki przytoczonym w książce rzeczywistym przykładom i przydatnym wskazówkom, dotyczącym stosowanych aspektów implementacji AX, możemy przekształcić metodykę w działania praktyczne.
Dla kogo przeznaczona jest ta książka
Książka doskonale nadaje się dla osób, które są konsultantami Dynamics AX, projektantami, czy też znajdują się w grupie klientów bądź handlowców, którym potrzebna jest wiedza z zakresu rozwiązań biznesowych AX lub chcą dostarczać rozwiązania biznesowe AX, spełniające lub nawet przewyższające oczekiwania organizacji. Wymagana jest podstawowa wiedza na temat produktów Dynamics AX i Sure Step.
Książka przedstawia następujące zagadnienia:
Najważniejsze zasady metodyki Sure Step
Kluczowe wyniki końcowe oczekiwane w każdej fazie implementacji Sure Step i metody ich uzyskiwania
Metody identyfikowania zagrożeń i problemów, które mogą powstawać w trakcie realizacji projektu implementowania AX oraz sposoby ich łagodzenia
Możliwości wskazywania odpowiednich zasobów dla zespołów oraz określania, jak i kiedy je wykorzystywać
Techniczne koncepcje potrzebne do efektywnego planowania i zarządzania wdrożeniem produktu AX 2012
Metody efektywnego zarządzania wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami
Obszary, do których nie dociera czy nie jest propagowana metodyka Sure Step