Zaawansowane techniki dla zespołów Scruma, ról, artefaktów, zdarzeń, metryk, porozumień roboczych, zaawansowanych praktyk inżynierskich i zwinności technicznej

Ta książka kładzie nacisk na zaawansowane rozszerzenia i techniki Scruma, które powinny być analizowane, stosowane i wykorzystywane przez zespoły Scruma, aby zachęcić je do ogólnej odpowiedzialności i własności, a także kieruje je tak, aby stały się zespołami Scruma o wysokiej wydajności.

Książka zawiera wiele rzeczywistych przypadków zastosowań i wizualnych ilustracji różnych pojęć dla ram postępowania Scruma, opartego na Scrumie zwinnego sposobu pracy oraz zaawansowanych rozszerzeń i technik Scruma. Zawiera też przegląd nieprawidłowych działań Scruma i różne sposoby zapobiegania temu i naprawy. Książka ta działa jako wygodny punkt odniesienia dla zespołów Scruma, które chcą wykorzystywać zaawansowane rozszerzenia i techniki Scruma. Techniki te obejmują strukturę i ustawienie zespołów Scruma, role Scruma, robocze umowy zespołów Scruma, efektywne i wydajne zarządzanie artefaktami Scruma, względne oszacowania, zdarzenia Scruma, zaawansowane praktyki inżynierskie, zwinność techniczną, metryki Scruma, skalowanie Scruma i kilka innych aspektów opartego na Scrumie zwinnego sposobu pracy.

Po przeczytaniu tej książki Czytelnicy mogą szukać nieprawidłowości z swoich zespołach Scruma i stosować właściwe zaawansowane rozszerzenia i techniki Scruma w celu zaradzenia tym nieprawidłowościom. Dzięki stosowaniu tych technik, mogą także ująć w zakresie działania stałą poprawę swoich zespołów Scruma w ramach zwinnego sposobu pracy opartego na Scrumie.

Kluczowe elementy

Zapewnia pełny przegląd różnych ram postępowania agile, w tym ramy postępowania Scrum.

Obejmuje przykłady oparte na scenariuszach i dogłębne wyjaśnienie nieprawidłowości Scruma oraz różne zaawansowane rozszerzenia i techniki Scruma.

Zawiera wizualne ilustracje opartego na Scrumie zwinnego sposobu pracy i związane z tym różne zaawansowane rozszerzenia i techniki Scruma.

Uwypukla rzeczywiste przypadki zastosowania i doświadczenia dla różnych zaawansowanych rozszerzeń i technik Scruma.

Czego się nauczycie?

Identyfikowania nieprawidłowości w zespołach Scruma wraz z różnymi środkami zapobiegawczymi i naprawczymi.

Zaadaptowania zaawansowanych rozszerzeń i technik Scruma oraz najlepszych praktyk dla ról Scruma, artefaktów Scruma i zdarzeń Scruma.

Nauki improwizacji zespołów Scruma w zakresie strukturyzacji, dopasowywania, współpracy, komunikacji i umów roboczych.

Wykorzystywania zaawansowanych praktyk inżynierskich do poprawy technicznej zwinności zespołów Scruma.

Mierzenia wydajności, jakości, kompetencji i wyników zespołów Scruma za pomocą metryk Scruma.

Analizy skalowania podejścia Scrum i nowych sposobów działania w Scrum Guide 2020.

Dla kogo jest ta książka

Książka ta jest przeznaczona dla entuzjastów agile, trenerów agile, praktyków Scruma, Scrum masterów, właścicieli produktu i dla zespołów Scruma w ramach zwinnego rozwoju oprogramowania posiadających podstawową wiedzę dotyczącą ram postępowania Scruma i chcą wdrożyć różne zaawansowane techniki i dobre praktyki ram postepowania Scruma, aby przyśpieszyć swoją zwinność w organizacji.

status

Nowość, W sprzedaży