Reguł i praktyk stosowanych w metodyce Scrum – prostym procesie stosowanym do zarządzania skomplikowanymi projektami – jest mało, są one proste i łatwe do nauczenia się. Jednak sama prostota tej metody – brak przygotowanych rozwiązań – może okazać się rozbrajająca i spowodować, że ludzie rozpoczynający korzystanie z niej mają skłonność do powracania do starych nawyków i narzędzi zarządzania, uzyskując przez to gorsze rezultaty. W tej pouczającej serii studiów przypadków współtwórca metodyki Scrum Ken Schwaber przedstawia wykłady oparte na przykładach wziętych z życia, ich sukcesy i porażki, wybrane z jego wieloletniej praktyki jako instruktora w uczeniu firm sprawnego zarządzania projektami. Dzięki nim zrozumiemy, jak wykorzystać metodykę Scrum do rozwiązywania skomplikowanych problemów i uzyskiwać lepsze wyniki przy jednoczesnym szybszym dostarczaniu wartościowego oprogramowania.

Zdobądź podstawy teorii i praktyki Scrum, których potrzebujesz, aby:

  • kierować najbardziej złożonymi, trudnymi projektami,
  • efektywnie zarządzać nieznanymi i zmieniającymi się wymaganiami produktowymi,
  • uprościć kierowanie projektem poprzez wprowadzenie samozarządzających się zespołów,
  • otrzymywać od klientów jaśniejsze specyfikacje i informacje zwrotne,
  • skrócić czas planowania projektu i zmniejszyć ilość wymaganych narzędzi,
  • kompilować i dostarczać klientom produkty w 30-dniowych cyklach, tak by stosunkowo wcześnie otrzymywali wersje robocze,
  • unikać błędnych posunięć poprzez regularne przeprowadzanie inspekcji, wykonywanie raportów i dostrajanie projektów,
  • obsługiwać wiele zespołów, pracujących w wielu lokalizacjach geograficznych nad projektem o dużym zasięgu,
  • maksymalizować zyski z inwestycji

O autorze:

Ken Schwaber, razem z Jeffem ­Sutherlandem, stworzył metodykę Scrum na początku lat 90. w celu pomocy organizacjom zmagającym się ze skomplikowanymi projektami programistycznymi. Jako jeden z sygnatariuszy dokumentu Agile Manifesto z 2001 roku, utworzył następnie AgileAlliance – organizację typu non-profit poświęconą sprawnemu tworzeniu oprogramowania i obecnie jest jej prezesem zarządu. Weteran z 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie tworzenia oprogramowania naucza i przemawia na licznych konferencjach, w tym OOPSLA oraz Soft­ware Development.