Rozwijaj umiejętności orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budować, uruchamiać, zabezpieczać i monitorować wielkoskalowe aplikacje rozproszone.

To wydanie Tajników Kubernetes zostało uzupełnione o najnowsze narzędzia i kod oraz najświeższe funkcje Kubernetes 1.18. Książka koncentruje się na pogłębianiu znajomości złożonych koncepcji i najlepszych praktyk, pomagając w opanowaniu umiejętności projektowania i wdrażania wielkich klastrów Kubernetes w rozmaitych platformach chmurowych.

Czytelnik pozna techniki uruchamiania w Kubernetes złożonych, stanowych mikrousług, włącznie z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak horyzontalne skalowanie podów, aktualizacje kroczące, przydziały zasobów czy trwała pamięć masowa. Dzięki dwóm nowym rozdziałom zdobędzie wiedzę na temat przetwarzania bezserwerowego i siatek usług.

W trakcie lektury Czytelnik pozna różne opcje konfigurowania sieci i nauczy się, jak dobierać, uruchamiać i rozwiązywać problemy z wtyczkami sieciowych Kubernetes poprzez rzeczywiste przykłady zastosowań. Opanuje również mechanizmy tworzenia niestandardowych zasobów i ich stosowanie w automatyzacji i obsłudze aplikacji.

Po wykonaniu zawartych w książce ­ćwiczeń Czytelnik awansuje do poziomu ­zaawansowanego profesjonalisty Kubernetes.

Dzięki tej książce można:

Opanować podstawy architektury i projektu Kubernetes

Budować i uruchamiać w Kubernetes aplikacje z pamięcią stanu i złożone mikrousługi

Opanować posługiwanie się takimi narzędziami, jak Kubectl, sekretami i Helm do zarządzania zasobami i pamięcią masową

Opanować rozwiązania sieciowe Kubernetes wraz z opcjami równoważenia obciążeń

Osiągać wysoką dostępność klastrów Kubernetes

Usprawniać możliwości monitorowania Kubernetes dzięki takim narzędziom, jak Prometheus, Grafana i Jaeger

Rozszerzać możliwości Kubernetes poprzez Kubernetes API, wtyczki i webhooki

status

Nowość, W sprzedaży

Wydawca

Packt Publishing