Nabierz prędkości dzięki przełomowym zmianom w SQL Server 2019. Nie jest to już jedynie silnik bazodanowy, ale nowatorskie narzędzie wyposażone we wsparcie dla uczenia maszynowego, analiz Big Data, możliwość działania w systemie Linux, kontenery, Kubernetes, Javę czy wirtualizację danych w Azure. Ta książka nie zajmuje się tradycyjną administracją bazami danych w środowisku SQL Server. Koncentruje się na tym wszystkim, co nowe w jednej z najskuteczniej modernizowanych platform danych w branży. To książka dla profesjonalistów danych, którzy znają już podstawy SQL Server i chcą się rozwijać, rozbudowując umiejętności w najgorętszych obszarach nowych technologii.

Zagłębimy się w szczegóły kluczowych nowych możliwości SQL Server 2019 przy użyciu podejścia „nauka przez przykład”. Zajmiemy się zagadnieniami Intelligent Performance, zabezpieczeń, dostępności i funkcjonalności oczekiwanych przez współczesnych programistów. Omówimy usprawnienia w SQL Server 2019 dla systemu Linux oraz wykorzystanie kontenerów i klastrów Kubernetes. Pokażemy, jak zwirtualizować dostęp do danych przy użyciu Polybase dla Oracle, MongoDB, Hadoop i Azure, co pozwala zredukować potrzebę stosowania kosztownych aplikacji ETL. Nauczymy się również, jak budować wszechstronne rozwiązania Big Data Clusters, sztandarowej funkcjonalności wydania 2019, zapewniającej dostęp do środowisk Spark, SQL Server HDFS i dowiemy się, jak wbudować inteligencję w nasze własne dane i wdrażać kompletne aplikacje uczenia maszynowego.

Dowiedz się, jak:

 • Implementować Big Data Clusters przy użyciu SQL Server, Spark i HDFS
 • Tworzyć węzły danych z połączeniami do Oracle, Azure, Hadoop i innych źródeł
 • Łączyć SQL i Spark w celu zbudowania platformy uczenia maszynowego dla aplikacji AI
 • Zwiększyć wydajność bez zmieniania aplikacji przy użyciu Intelligent Performance
 • Podnieść zabezpieczenia SQL Server dzięki mechanizmom Secure Enclaves i Data Classification
 • Zmaksymalizować czas działania bazy danych poprzez indeksowanie online i Accelerated Database Recovery
 • Budować nowoczesne aplikacje przy użyciu narzędzi Graph, ML Services i T-SQL Extensibility dla języka Java
 • Zwiększyć możliwości wdrażania SQL Server w systemie Linux
 • Uruchamiać SQL Server w kontenerach i Kubernetes
 • Korzystać z najnowszych narzędzi i metod migracji bazy danych do SQL Server 2019
 • Zastosować wiedzę na temat SQL Server 2019 w środowisku Azure
status

W sprzedaży

Wydawca

Apress