Podręcznik ten ułatwia zdobycie umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu 70-410 oraz uzyskanie biegłości w zakresie implementacji i konfiguracji podstawowych usług systemu Windows Server 2012. Adresowana do doświadczonych specjalistów IT gotowych do podwyższenia swoich kwalifikacji, książka koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych do odniesienia sukcesu na poziomie MCSA.
Nastawienie na wysokie umiejętności mierzone następującymi zadaniami:
Instalowanie i konfiguracja serwerów
Konfiguracja ról serwera i funkcji
Konfiguracja Hyper-V®
Wdrożenie i konfiguracja podstawowych usług sieciowych
Instalowanie i administrowanie Active Directory®
Tworzenie i zarządzanie Zasadami grupy
Cechy tego podręcznika:
Zorganizowany według zagadnień egzaminacyjnych
Opisujący sposoby postępowania na podstawie wziętych z życia scenariuszy typu „co, jeśli”
O tym egzaminie
Egzamin 70-410 jest jednym z trzech egzaminów firmy Microsoft skupionych na umiejętnościach i wiedzy koniecznych do implementacji podstawowej struktury systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku.
O certyfikacji Microsoft
Nowe certyfikaty Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sprawdzają podstawowe umiejętności wymagane do zbudowania trwałej kariery w dziedzinie technologii informacyjnych.
Egzaminy 70-410, 70-411 i 70-412 są wymagane do certyfikatu MCSA: Windows Server 2012.

Dodatkowe informacje:
microsoft.com/learning/certification
O autorze
Craig Zacker jest szkoleniowcem i autorem bądź współautorem dziesiątków książek dotyczących systemów operacyjnych, sieci oraz sprzętu komputerowego. Jest współautorem książki Microsoft Training Kit do egzaminu 70-686 oraz autorem książki Windows® Small Business Server 2011 Administrator’s Pocket Consultant.