Egzamin MCTS 70-640
Konfigurowanie Active Directory® w Windows Server® 2008 Training Kit
Podwójny zestaw szkoleniowy

Książka pozwala zdobyć umiejętności potrzebne do zdania egzaminu MCTS 70-640, a także w pracy. Stosując własne tempo można przerobić kolejne lekcje, wyczerpujące każdy temat egzaminu. Wzięte z życia scenariusze przykładowe i zadania pomagają utrwalić zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft został zaprojektowany z myślą o maksymal-nym wykorzystaniu czasu nauki.
Zwiększ swój wynik na egzaminie ucząc się, jak:

 • Konfigurować infrastrukturę usług Active Directory Domain Services (Usługi domenowe w usłudze Active Directory) – lasy, domeny, relacje zaufania, lokacje
 • Automatyzować tworzenie i utrzymywanie kont użytkowników, komputerów i grup
 • Konfigurować i zarządzać zasadami grupy
 • Instalować i konfigurować DNS
 • Wdrażać dodatkowe role serwera, takie jak usługi AD LDS i AD FS
 • Proaktywnie monitorować wydajność katalogu; wykonywać i odzyskiwać kopie zapasowe
 • Implementować kontrolery domeny tylko do odczytu, uwierzytelnianie, inspekcję i inne funkcje zabezpieczające sieć przedsiębiorstwa

Testy próbne
Oceń swoje umiejętności dzięki praktycznym testom ćwiczeniowym na dołączonym dysku CD. Setki pytań w wielu trybach testowych pozwalają sprawdzić wiedzę na różne sposoby. Dostępne są też szczegółowe objaśnienia zarówno dla poprawnych, jaki błędnych odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupełniania informacji.
Ten zestaw zawiera:

 • Oficjalny podręcznik do samodzielnej nauki.
 • Testy ćwiczeniowe z licznymi opcjami dostosowawczymi i planem nauki opartym na uzyskiwanych wynikach.
 • Ponad 295 pytań praktycznych i przeglądowych.
 •  Scenariusze, ćwiczenia i najlepsze praktyki.
 • W pełni przeszukiwalny podręcznik w formie książki elektronicznej (w języku angielskim).

O autorach
      Dan Holme (MVP) współautor podręcznika Training Kit dla egzaminu 70-290 i autor książki Zestaw narzędzi do administracji systemem Windows: Efektywne rozwiązania dla specjalistów IT Resource Kit. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako konsultant i szkoleniowiec IT.
      Danielle Ruest (MVP) jest starszym architektem przepływów zadań w przedsiębiorstwie i konsultantem z ponad 20-letnim doświadczeniem w implementowaniu projektów. Jest współautorką kilku książek, w tym Microsoft Windows Server 2008: The Complete Reference.
      Nelson Ruest (MCSE+Security, MCT) jest starszym architektem skupiającym się na zarządzaniu i administrowaniu systemami. Posiada tytuł Microsoft MVP i jest współautorem kilku książek dotyczących systemu Windows Server, systemów klienckich Windows i innych technologii serwerowych firmy Microsoft.

Na portalu społeczności znajdą Państwo recencję tej książki.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj