Nadrzędnym celem systemów oprogramowania (a więc i architektury oprogramowania) jest budowanie systemów spełniających standardy jakości i zapewniających najwyższy zwrot z inwestycji (ROI) w dłuższej perspektywie lub w określonym przedziale czasu.

Świetny produkt wymaga połączenia technologii, przywództwa i zarządzania produktem (wliczając w to UX). Przywództwo polega przede wszystkim na zarządzaniu niepewnością i dokonywaniu prawidłowej oceny sytuacji. Aby tworzyć świetne produkty, liderzy techniczni muszą łączyć technologię, przywództwo i wiedzę z zakresu zarządzania produktem, a także podejmować właściwe decyzje. Wiele błędów technicznych wynika z luki między wiedzą na temat tych trzech elementów i oceną sytuacji.

W książce Architektura oprogramowania i podejmowanie decyzji Srinath Perera wyjaśnia zasady i koncepcje, które architekci oprogramowania muszą dogłębnie zrozumieć, oraz sposoby stosowania tych zasad do zarządzania niepewnością. Pytania i zasady omówione w tej książce pomagają zarządzać niepewnością podczas tworzenia architektury oprogramowania i zapewniają ramy do podejmowania decyzji. Ta książka jest przeznaczona dla wszystkich liderów technicznych w branży oprogramowania, którzy dokonują całościowej oceny budowanych przez siebie systemów, jak również dla przyszłych liderów uczących się tego rzemiosła.

Zrozum znaczenie podejmowania zdecydowanych decyzji na przykładach wielkich liderów technicznych, takich jak bracia Wright i Kelly Johnson

Wykorzystaj pięć kluczowych pytań i siedem ważnych zasad, aby zrozumieć niepewności podczas projektowania i podjąć strategiczne decyzje architektoniczne

Podejdź do projektu systematycznie, najpierw na poziomie makro, a następnie na poziomie indywidualnej usługi

Wykorzystaj wiedzę z zakresu przywództwa, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące architektury oprogramowania. Myśl głęboko, ale implementuj powoli.

Srinath Perera jest głównym architektem w WSO2. Przez ostatnich 20 lat był deweloperem rozwiązań open source Apache. Srinath odegrał znaczącą rolę w projektowaniu Apache Axis2, Apache Airavata, WSO2 CEP (­Siddhi) i WSO2 Choreo. Zrecenzował architektury dla ponad 10 projektów i ponad 100 wydań.

status

Nowość, W sprzedaży

Wydawca

Addison-Wesley