Praktyczny i podręczny przewodnik dla administratorów Windows Server 2012 R2
Podręczny i szczegółowy przewodnik błyskawicznie podsuwa gotowe odpowiedzi na pytania dotyczące przechowywania danych, zabezpieczeń oraz usług sieciowych w systemie Windows Server 2012 R2. Przewodnik koncentruje się na najważniejszych zadaniach przy użyciu praktycznych procedur, tabel i wykazów. Informacje w nim zawarte pozwalają szybko rozwiązywać problemy, niezależnie od tego, gdzie administrator się znajduje.
Dowiedz się, jak:
• Administrować systemami plików, dyskami i macierzami RAID
• Zarządzać miejscami magazynowymi i pulami
• Konfigurować udostępnianie plików i uprawnienia
• Instalować i konfigurować serwery DHCP
• Konfigurować i optymalizować DNS
• Zarządzać połączeniami i sieciami TCP/IP
• Szyfrować, tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane
• Zarządzać usługami drukowania i rozwiązywać problemy
Informacje o autorze
William R. Stanek ma tytuł Microsoft MVP i ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu systemami oraz zaawansowanym programowaniu. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem ponad 150 książek, w tym Windows Server® 2012 Inside Out oraz poradników z serii Vademecum administratora dla Exchange Server 2013, Windows 8.1 oraz SQL Server 2012.
Jest głównym redaktorem serii poradników Vademecum administratora (Pocket Consultant).