Active Directory® Windows Server 2008® Resource Kit
Rozstrzygające źródło wiedzy o wdrażaniu i obsłudze usług Active Directory

      Przedstawiamy pogłębione i wyczerpujące źródło informacji potrzebnych do zaplanowania, zaimplementowania i zarządzania infrastrukturą usługi Active Directory® w systemie Windows Server® 2008. Zamieszczone tu wskazówki techniczne pochodzą od tych, którzy najlepiej znają opisywaną technologię – ekspertów i członków zespołu projektowego Active Directory – a na dołączonym do książki dysku CD Czytelnik znajdzie wiele przydatnych skryptów, narzędzi i innych źródeł informacji.

Dowiedz się, jak:

 • zaplanować logiczną i fizyczną strukturę, stosując najlepsze rozwiązania projektowe,
 • przeprowadzić instalację, aktualizację lub migrację usług katalogowych,
 • skonfigurować integrację usług Active Directory i systemu DNS,
 • zarządzać replikacją i rozwiązywać związane z nią problemy,
 • zautomatyzować i uprościć zarządzanie obiektami,
 • stosować zasady grupy do administracji środowiskami użytkowników,
 • skonfigurować funkcje zabezpieczeń domeny i sieci, w tym wbudowane usługi certyfikatów,
 • monitorować kondycję systemu,
 • optymalizować wydajność i niezawodność,
 • zaplanować procedury stosowane w przypadku awarii oraz wykonywane podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu,
 • wdrożyć usługi federacyjne wykorzystywane do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • zdefiniować strategię aktualizacji oprogramowania,
 • zarządzać zabezpieczeniami w biurach oddziałowych za pomocą kontrolerów domeny tylko do odczytu (RODC).

Na dysku CD:

 • 17 skryptów Windows PowerShell™, upraszczających zarządzanie usługami Active Directory;
 • odsyłacze do narzędzi, informacji technicznych, szczegółowych poradników i innych materiałów;
 • arkusze, szablony i inne pomoce związane z tematyką omawianą w poszczególnych rozdziałach;
 • fragmenty pokrewnych książek wydawnictwa Microsoft Press;
 • w pełni przeszukiwalna wersja książki w formacie eBook (w języku angielskim).

O autorach
      Stan Reimer zaprojektował i wdrożył usługi katalogowe w kilku największych przedsiębiorstwach w Kanadzie. Jest konsultantem, szkoleniowcem i autorem specjalizującym się w technologiach firmy Microsoft. 
      Conan Kezema posiada tytuł MCSE, MCT i ponad dwunastoletnie doświadczenie jako wykładowca, konsultant, architekt  systemów sieciowych i autor książek technicznych.
      Mike Mulcare jest menedżerem produktów dotyczących nauczania w trybie online w firmie Microsoft, gdzie opracował szereg kursów związanych z usługami Active Directory i sieciami systemów Windows Server.
      Byron Wright jest konsultantem w zakresie sieci komputerowych, implementuje systemy i jest instruktorem, który napisał kilka książek, dotyczących systemów Windows Server, Windows Vista i Microsoft Exchange Server.

Technologie usług Active Directory dla systemu Windows zaprojektował, zbudował i wspiera Microsoft Active Directory Team.

 

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj