Praktyczny przewodnik po podstawach Visual C# przy użyciu Visual Studio 2022

Poszerz swoje umiejetności i samodzielnie poznawaj podstawy programowania w najnowszej wersji Visual C# i Visual Studio 2022. Znajdziesz tu niezbędne wskazówki, ćwiczenia i przykładowy kod, niezbędne do tworzenia skutecznych, skalowalnych, połączonych z chmurą aplikacji, które mogą działać niemal wszędzie.

Dowiedz się jak:

 • Szybko rozpocząć tworzenie kodu i projektów Visual C# przy użyciu Visual Studio
 • Posługiwać się zmiennymi, operatorami, wyrażeniami i metodami i kontrolować przepływ sterowania
 • Budować solidne aplikacje za pomocą zarządzania błędami, wyjątkami i zasobami
 • Szybko rozpoznawać problem przy użyciu debugera Visual Studio
 • Doskonalić nowe domyślne metody interfejsów, statycznych funkcji lokalnych, asynchronicznie zwalnianych typów i innych ulepszeń
 • Wydobyć jak najwięcej z modelu obiektowego i tworzyć funkcjonalne struktury danych
 • Korzystać z zaawansowanych właściwości, indeksatorów, typów generycznych i klas kolekcji
 • Tworzyć aplikacje dla systemu Windows 11, które współużytkują dane i usługi chmurowe
 • Używać lekkich rekordów do łatwiejszego tworzenia niezmiennych typów referencyjnych
 • Używać LINQ do wykonywania zapytań wobec kolekcji obiektów
 • Poprawiać czas reakcji aplikacji za pomocą metod asynchronicznych
 • Używać delegatów do konstruowania rozszerzalnych systemów
 • Dostosowywać zachowanie operatorów C# dla swoich klas i struktur
 • Implementować efektywny wzorzec Model-View-ViewModel (MVVM)
 • Budować aplikacje UWP, które odczytują złożone dane i prezentują je intuicyjnie

O tej książce

 • Dla projektantów oprogramowania, dla których Visual C# jest nowym językiem lub przechodzącym ze starszych wersji
 • Czytelnik powinien znać przynajmniej jeden język programowania
 • Nie jest wymagana znajomość .NET ani Visual Studio

O autorze

John Sharp, główny technolog w brytyjskiej firmie programistycznej CM Group Ltd, ma ponad 37 lat doświadczenia jako programista, konsultant, autor i wykładowca. Jest ekspertem od projektowania i tworzenia rozproszonych aplikacji dla systemu Windows i Microsoft Azure, a także autorem materiałów szkoleniowych dla firmy Microsoft, skupiającym się na takich obszarach, jak danetyka z wykorzystaniem języków R i Python, przetwarzanie big data za pomocą Spark i CosmosDB, SQL Server, NoSQL, usługi web, programistycze środowiska międzyplatformowe oraz architektury skalowalnych aplikacji Azure.

Pliki ćwiczeń i kod dostępne są w witrynie

MicrosoftPressStore.com/VisualCsharp10e/downloads

status

Nowość, Przed premierą

Wydawca

Microsoft Press