Praktyczny przewodnik po podstawach programowania w języku Visual C#
Naucz się tworzyć własne aplikacje przy użyciu języka Microsoft Visual C# 2012 oraz programu Visual Studio® 2012. Ta książka jest idealna dla osób mających podstawowe umiejętności w dziedzinie programowania, dostarczając serii ćwiczeń pozwalających na praktyczne zapoznawanie się z podstawowymi cechami języka C# oraz tworzenie działających aplikacji i składników przeznaczonych dla systemu Windows®.
Dowiedz się, jak:
• Korzystać ze zmiennych, instrukcji, operatorów i metod
• Tworzyć stabilny kod, potrafiący przechwytywać i obsługiwać zgłaszane wyjątki
• Reagować na gesty i działania użytkownika
• Obsługiwać zdarzenia pochodzące z wielu różnych źródeł
• Manipulować zbiorami danych przy użyciu tablic i kolekcji
• Tworzyć nowe typy danych przy użyciu klas, interfejsów i struktur
• Używać zapytań w języku LINQ do wyliczania danych
• Optymalizować przetwarzanie dzięki stosowaniu zadań i operacji asynchronicznych
• Utworzyć swoją pierwszą aplikację Sklepu Windows
Przykłady kodu i pliki ćwiczeniowe są dostępne do pobrania ze strony http://go.microsoft.com/FWLink/?Linkid=273785
O autorze
John Sharp jest ekspertem zarówno w dziedzinie tworzenia aplikacji w środowisku Microsoft .NET Framework, jak i problemów dotyczących współdziałania. Jest współautorem kilku poradników z serii Microsoft Patterns and Practices, a także autorem książek Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku oraz Microsoft Windows Communication Foundation Step by Step.