Wykorzystaj swoje umiejętności programowania w języku C#, aby tworzyć składniki interfejsu użytkownika i środowiska klienckiego za pomocą platformy .NET. Dzięki temu praktycznemu przewodnikowi można dowiedzieć się, jak korzystać z Blazor WebAssembly do tworzenia interfejsów internetowych nowej generacji. Blazor opiera się na ASP.NET Core i stanowi przyszłość aplikacji jednostronicowych w .NET.

Autor David Pine, który w firmie Microsoft zajmuje się opracowywaniem treści związanych z .NET i Azure, wyjaśnia, w jaki sposób WebAssembly umożliwia uruchamianie w przeglądarce klienta programów w wielu językach programowania innych niż JavaScript. Dzięki tej książce można poznać funkcje internetowe działające w czasie rzeczywistym i opracowywane za pomocą ASP.NET Core SignalR oraz odkryć strategie dwukierunkowej interakcji z JavaScript. David omawia również wiązanie danych dla składników, hierarchiczną komunikację sterowaną zdarzeniami, zarządzanie stanem w pamięci oraz lokalne przechowywanie danych.

Dowiedz się, jak:

  • Tworzyć piękne, bogate w funkcje aplikacje Blazor
  • Tworzyć i lokalizować większe aplikacje przy użyciu usług GitHub Actions i Azure Cognitive Services Translator
  • Tworzyć zaawansowane scenariusze sprawdzania poprawności danych wejściowych dla składników formularzy
  • Automatycznie wdrażać i utrzymywać aplikacje w usłudze Azure Static Web Apps oraz jak korzystać z usług HTTP
  • Korzystać z usług geolokalizacyjnych oraz syntezy i rozpoznawania mowy dostępnych w przeglądarce
  • Tworzyć niestandardowe, modalne mechanizmy sprawdzania tożsamości użytkownika

 

 

„Platforma webowa Blazor z otwartym kodem źródłowym to zupełnie nowy sposób tworzenia potężnych aplikacji internetowych. Poznaj Blazor wykorzystuje mnóstwo przykładów i kodu opartego na głębokim doświadczeniu Davida Pine’a jako autora treści w zespole .NET, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pisania aplikacji internetowych Blazor w języku C#!”

—Scott Hanselman

Partner Program Manager,
Developer Division, Microsoft

David Pine jest autorem treści w firmie Microsoft, gdzie skupia się na dokumentacji programistycznej dla .NET i Azure. Zdobył również tytuły Google Developer Expert in Web Technologies oraz Twilio Champion. Przed dołączeniem do firmy Microsoft David przez kilka lat był specjalistą wyróżnionym tytułem Microsoft MVP w dziedzinie technologii programistycznych. Rozwija się w społeczności programistów, dzieląc się swoją wiedzą poprzez wystąpienia na konferencjach i spotkaniach na całym świecie.

status

Nowość, W sprzedaży

Wydawca

O'Reilly