Zapytania i modyfikowanie danych przy użyciu T-SQL

Opanuj podstawy języka T-SQL i pisz poprawny niezawodny kod dla odpytywania i modyfikowania danych w Microsoft SQL Server 2022 i Azure SQL Database i Azure SQL Managed Instance. Itzik Ben-Gan, wieloletni MVP w dziedzinie Microsoft Data Platform, wyjaśnia kluczowe koncepcje języka T-SQL i pomaga w wykorzystaniu tej wiedzy w praktycznych zastosowaniach. Książka przedstawia zasady działania T-SQL i logikę działającą w tle. Następnie prowadzi czytelnika poprzez kluczowe zagadnienia, takie jak zapytania jednotabelowe, złączenia, podzapytania, wyrażenia tablicowe i operatory zbiorów. Przedstawiono również bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak funkcje okna, tworzenie tabel przestawnych i grupowanie zbiorów. Wyjaśnione zostaną techniki modyfikowania danych, tabele temporalne i obsługa transakcji oraz współbieżności. Opierając się na tych podstawach można ulepszyć swoje możliwości kodowania, od konstrukcji programistycznych po potężne nowe narzędzie SQL Graph. Jednocześnie Ben-Gan prezentuje przykładowy kod T-SQL, który niezawodnie działa w środowisku chmurowym, w siedzibie lub hybrydowym.

Ta książka pomoże Ci:

Zrozumieć działanie T-SQL, dzięki czemu można pisać lepszy kod

Odświeżyć informacje o teorii relacyjnej i architekturze SQL Server

Tworzyć tabele i definiować integralność danych

Budować zapytania, złączenia wielotabelowe i podzapytania

Korzystać z tabel pochodnych, wyrażeń CTE, widoków, włamywanych funkcji tablicowych oraz klauzuli APPLY

Skutecznie wykorzystywać operatory UNION, INTERSECT i EXCEPT

Analizować dane za pomocą funkcji okna, przestawiania danych, zbiorów grupujących i serii czasowych

Posługiwać się systemowo wersjonowanymi tabelami temporalnymi

Poznać i stosować mechanizmy transakcji i współbieżności, w tym równoległe połączenia użytkowników, blokady, rozwiązywanie zakleszczeń, poziomy izolacji i jeszcze więcej

Używać SQL Graph do modelowania, tworzenia, modyfikowania i odpytywania danych opartych na grafach

Poznawać obiekty programowalne SQL Server i możliwości programistyczne tego środowiska

Konfigurować środowisko robocze, instalować przykładowe bazy danych i znajdować jeszcze więcej pomocy

Dla profesjonalistów i konsultantów IT

Dla programistów T-SQL, administratorów baz danych, praktyków BI, danetyków, twórców raportów, analityków, architektów danych i innych zaawansowanych użytkowników SQL Server

Dla każdego, kto chciałby umieć pisać zapytania lub tworzyć kod dla SQL Server, Azure SQL Database albo Azure SQL Managed Instance

O autorze

Itzik Ben-Gan jest czołowym autorytetem w zakresie języka T-SQL, stale piszącym, nauczającym i prowadzącym wykłady na ten temat. Jest autorem licznych szkoleń koncentrujących się na takich zagadnieniach, jak zapytania w języku T-SQL, dostrajanie zapytań i programowanie. Jest też autorem wielu książek, w tym Podstawy języka T-SQL, Zapytania w języku T-SQL oraz Funkcje okna w języku T-SQL. Od roku 1999 ma tytuł Microsoft Data Platform MVP (Most Valuable Professional).

 

Kod źródłowy i ćwiczenia są dostępne na stronie:

MicrosoftPressStore.com/TSQLFund4e/downloads

 

Wydawca

Microsoft Press

status

Nowość, W sprzedaży