Zapoznaj się ze eksperckimi rozwiązaniami tworzenia i zarządzania wydajnymi bazami danych.

Poznaj tajniki wewnętrznego mechanizmu składowania danych w Microsoft SQL Server, korzystając z wiedzy eksperta w dziedzinie SQL Server. Projektanci i administratorzy baz danych znajdą tu najlepsze rozwiązania, praktyczne porady oraz przykłady kodu, które pozwolą im osiągnąć ­mistrzowski poziom w zakresie konstruowania i administrowania relacyjnymi bazami danych.

Dowiedz się, jak: – Uaktualnić lub przemigrować do SQL Server 2005 i wybrać najlepsze opcje konfiguracyjne.
– Sterować przydziałem przestrzeni dyskowej dla baz danych i plików – ręcznie lub automatycznie.
– Zarządzać dziennikami transakcji, aby zmaksymalizować ­wydajność operacji przywracania i zagwarantować spójność ­danych.
– Poznać wewnętrzne struktury indeksów zgrupowanych i niezgrupowanych.
– Budować i partycjonować relacyjne indeksy i tabele.
– Rozpoznać wewnętrzne problemy związane z magazynowaniem danych i ocenić zalety i wady typów danych o stałej i zmiennej długości.
– Wykrywać i eliminować fragmentację indeksów.
– Wdrożyć i zarządzać właściwym modelem współbieżności przy użyciu blokad lub wersjonowania wierszy.

Informacja o autorce:
Kalen Delaney jest również redaktorem całej serii Inside SQL Server (SQL Server od środka) wydawnictwa Microsoft Press. Jej doświadczenia związane z SQL Server sięgają roku 1987. Od rodku 1995 ma tytuł ­Microsoft MVP. Jest współzałożycielką Solid Quality ­Learning i zajmuje się projektowaniem szkoleń oraz przygotowywaniem materiałów pomocniczych. Regularnie publikuje w SQL Server Magazine, a ponadto jest autorką kilku książek na temat SQL Server, w tym dobrze znanej pozycji Inside Microsoft SQL Server 2000.

Spis treści w więcej informacji.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj