Dziedzina robotyki rozrasta się i mamy teraz idealny moment, aby nauczyć się, jak tworzyć w domu roboty o różnym przeznaczeniu.  Książka ta pomoże w podjęciu pierwszych kroków do planowania, budowy i programowania robota za pomocą Raspberry Pi Pico, robiącym wrażenie kontrolerze o ogromnym potencjale wejścia/wyjścia (I/O). Po krótkim przeglądzie Pico zaczniemy projektować korpus robota za pomocą narzędzia CAD 3D. Mając do dyspozycji proste do śledzenia instrukcje, listę zakupów i plany, zaczniecie budowę robota. Następnie dodacie proste czujniki i wyjścia, aby rozszerzyć działanie robota, podbudować swoje umiejętności projektowania i zdobyć wiedzę o programowaniu w języku CircuitPython. Dowiecie się także o interakcji z elektroniką, standardowych algorytmów robotyki oraz dyscypliny i procedur budowy robotów. Przechodząc dalej dowiecie się, jak dodawać bardziej skomplikowane czujniki i zachowania robota, na coraz wyższych poziomach złożoności, uzyskując praktyczne doświadczenia. Poznacie wspaniałe cechy Raspberry Pi Pico, jak PIO, dodawanie takich możliwości, jak unikanie ścian, wykrywanie ruchu i zrozumienie nagłówków. Połączycie to z Bluetooth BLE, aby oglądać dane z czujników i zdalnie kontrolować robota za pomocą smartfonu. Wreszcie zaprogramujecie robota, aby znajdować jego położenie na arenie.

Kończąc tę książkę będziecie mieli zbudowanego samodzielnie robota i będziecie dobrze przygotowani do budowy innych o różnym stopniu złożoności.

Czego się nauczycie?

Interfejsu Raspberry Pi Pico z motorem do poruszania częściami

Projektowania w CAD 3D za pomocą Free CAD

Budowy prostego robota i rozszerzania na coraz bardziej złożone projekty

Interfejsu Raspberry Pi Pico z czujnikami Bluetooth BLE

Wizualizacji danych z pracy robota za pomocą MatPliotlib

Algorytmów robotyki pozwalających na inteligentne zachowanie

status

W sprzedaży

Wydawca

Packt Publishing