Kompletny przewodnik po maksymalizacji wartości przy użyciu Scrum

„Ta książka prezentuje metodę wyrażania życzeń w sposób przekonujący, logiczny, minimalizujący zamieszanie i kłopoty.”
—KEN SCHWABER, prezes i założyciel Scrum.org
Własność produktu to coś więcej, niż tylko mechanika: chodzi o przyjęcie odpowiedzialności i skupienie się na wartościach we wszystkim, co robimy. W tej książce dwóch wiodących ekspertów w dziedzinie własności produk-tu w procesie Scrum pokazuje, jak identyfikować, mierzyć i maksymalizować wartość w całym cyklu życia naszego produktu.
Opierając się na łącznie 40 latach doświadczeń w programowaniu agile, Don McGreal i Ralph Jocham prowadzą Czytelnika poprzez wszystkie warstwy tworzenia koncepcji, rozwijania i doprowadzania produktu do stanu doj-rzałego. Dowiemy się tu, jak planować strategię, zarządzać złożonością, stale dostarczać wartość i implementować solidne najlepsze praktyki zarządzania backlogami i wydaniami. Wplecione w tekst osobiste spostrzeżenia autorów pozwalają rozpoznać i pokonać przeszkody, na jakie może natrafić zarządzanie produk-tem.
• Definiowanie sukcesu „od zewnątrz”, używając zewnętrznych miar do prowadzenia projektu
• Wprowadzenie wzmocnienia i przedsiębiorczości do roli właściciela produktu i dopasowywanie wszystkiego do wspólnego modelu biznesowego
• Skuteczne stosowanie roli właściciela produktu w procesie Scrum, artefaktów i zdarzeń
• Wypełnianie i zarządzanie backlogami produktu i używanie specyfikacji dostosowywanych na czas
• Ulepszanie przejrzystości, zmniejszanie długu technicznego i skalowanie produktu (nie Scruma)
• Wykorzystanie Scrum do wprowadzenia autonomii, mistrzostwa i celowości do pracy naszego zespołu
DON MCGREAL pełni funkcję wiceprezesa ds. rozwiązań edukacyjnych w firmie Improving (­improving.com) i jest bezpośrednim konsultantem i instruktorem rozwiązań zwinnych. Specjalizuje się w coachingu rozwiązań zwin-nych na poziomach przedsiębiorstwa i zarządzania produktem w większych organizacjach. RALPH JOCHAM prowadzi swą własną firmę effectiveagile.com i poświęcił ostatnie 20 lat gromadzeniu doświadczeń przy budo-waniu profesjonalnego oprogramowania we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, a obecnie w Szwajcarii.

 

status

Nowość

Wydawca

Addison-Wesley