Techniki budowania wszechstronnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa, przedstawione przez najlepszych ekspertów

  

Zapoznaj się z wewnętrznymi mechanizmami platformy ­Windows SharePoint Services 3.0. Książka zawiera spostrzeżenia ekspertów, wskazówki zorientowane na zadania i rozbudowane przykłady kodu, ułatwiające tworzenie rozbudowanych aplikacji zarządzania dokumentami i treścią.

Dowiedz się, jak:

>   Budować strony aplikacji i witryn

>   Projektować i wdrażać elementy Web Part pozwalające na dostosowywanie i personalizację stron

>   Wykorzystać API Windows SharePoint do wdrożenia składników Microsoft ASP.NET AJAX

>   Wykorzystać XML oraz Collaborative Application Markup Language (CAML) do tworzenia twórczych elementów

>   Projektować i implementować niestandardowe biblioteki dokumentów

>   Posługiwać się platformą Windows Workflow Foundation do tworzenia rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe

>   Tworzyć definicje witryn w celu łatwiejszego rozpowszechniania składników aplikacji

>   Implementować rozwiązania Code Access Security, Trust ­Levels, uwierzytelnianie i autoryzację

O autorach:

Ted Pattison jest założycielem Ted Pattison Group, firmy szkoleniowej specjalizującej się w oprogramowaniu Microsoft Office oraz SharePoint Products and Technologies. Prowadził wykłady na temat Office SharePoint Server 2007 w wielu krajach świata – także dla pracowników firmy Microsoft. Publikuje w MSDN® Magazine, a ponadto jest autorem popularnego felietonu „Office Space”.

Daniel Larson ma tytuł Microsoft MVP w dziedzinie SharePoint Server 2007. Pracuje w firmie NewsGator Technologies jako inżynier oprogramowania, gdzie zajmuje się implementacją blogów, rozwiązań sieciowych i oprogramowania portalowego. Można spotkać wiele jego publikacji na temat rozwiązań ASP.NET AJAX oraz oprogramowania ­SharePoint Products and Technologies.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj