Niniejsza książka stanowi kompetentny i praktyczny przewodnik po nowych, dostępnych w pakiecie Office 2007 narzędziach Business Intelligence, które zapewniają szeroką funkcjonalność i wsparcie dla pracy zespołowej. Stosując pochodzące ze świata rzeczywistego przykłady i zrozumiałe objaśnienia, książka Microsoft® Office 2007 Business Intelligence: Raporty, analizy i pomiary na komputerze PC wskazuje, w jaki sposób wykorzystywać aplikacje Excel, Excel ­Services, SharePoint oraz PerformancePoint wraz z szerokim zakresem niezależnych, zew­nętrznych danych w dzisiejszym sieciowym środowisku pracy.
      Dzięki tej książce czytelnicy ­dowiedzą się, w jaki sposób mogą usprawnić swoją codzienną pracę, analizując dane i generując raporty, karty wyników i pulpity nawigacyjne w wykorzystywanych przez siebie narzędziach Office.

Dodatkowe materiały do pobrania tutaj