Zarówno przedsiębiorstwom, jak i rządom zdarza się podejmować błędne decyzje, co szczególnie widoczne stało się w ostatnich latach. Niemal każdego z tych błędów można by uniknąć, korzystając z analiz opartych na faktach. Ta książka ukazuje przejrzyste przykłady sposobów działania, które zapewnią lepsze, szybsze i bardziej ujednolicone decyzje.
 – Thomas H. Davenport, autor Competing on Analitics, profesor informatyki i zarządzania w Babson College
Książka ujawnia sekrety procesów podejmowania decyzji stosowanych przez najbardziej skuteczne przedsiębiorstwa. Zarówno członkowie gremiów decyzyjnych – w przedsiębiorstwach i rządach – jak i anal-itycy znajdą tu nieocenione przykłady i analizy przypadków.
– Robert Heller, były prezes i dyrektor VISA USA, były gubernator, członek Federal Reserver Board

Larry Rosenberger jest pracownikiem naukowym firmy Fair Isaac. Od roku 1999 do 2007 prowadził w firmie dział Analytic R&D, zajmujący się analizami rozpoznawczymi, predykcyjnymi i decyzyjnymi, których zastosowanie pomogło wielu klientom Fair Isaac. Od roku 1991 do 1999 pełnił funkcję prezesa i CEO. W tym okresie firma Fair Isaac odnotowywała coroczne rekordy wzrostu przychodów od 31 milionów do ponad 276 milionów dolarów. Rosenberger uzyskał licencjat z fizyki na Massachusetts Institute of Technology oraz stopień magistra z fizyki i inżynierii w badaniach operacyjnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest również przewodniczącym rady nadzorczej Buck Institute for Education i uczestniczy w pracach wielu innych rad nadzorczych.
John Nash jest wicedyrektorem firmy Fair Isaac ds. strategii korporacji. Uprzednio był wicedyrektorem ds. strategii produktów w Seisint, Inc. (obecnie filia LexisNexis), firmie specjalizującej się w zarządzaniu ryzy-kiem. Współpracował z firmami grupy Fortune 500 w zakresie usług finansowych, sprzedaży detalicznej, towarów gotowych i zaawansowanych technologicznie. Ukończył studia ekonomiczne na University of Minnesota, a specjalizacja jego stopnia MBA dotyczy nauk o informacjach i decyzjach.
Ann Graham w trakcie swej kariery dziennikarskiej zajmowała się opisywaniem tematyki związanej z zarządzaniem i strategiami. Jest wieloletnim współpracownikiem i redaktorem magazynu strategy+business, a także pisała i redagowała dla wydawnictw The Economist Group, Gartner, Inc., Booz &Co. oraz Knowledge@Wharton.