Osobom znającym JavaScript ten praktyczny przewodnik szybko pozwoli na przyspieszenie działania struktury Angular w celu tworzenia wydajnych, opartych na sieci aplikacji na komputery osobiste i urządzenia mobilne. Wersja ta, wstępnie znana jako Angular 2, jest napisaną od nowa platformą autorstwa tego samego zespołu, który tworzył AngularJS. Programiści znający poprzednią wersję także ocenią tę książkę jako wartościowe źródło informacji.
Autor książki, Shyam Seshadri, prowadzi nas krok po kroku przez podstawowe elementy składowe Angular. Zanim zanurzymy się w komponenty usługi, wywołania serwera, routing i wymagania produkcyjne, rozpoczniemy od utworzenia prostej aplikacji w Angular.
Ustaw własne środowisko produkcyjne, aby szybko budować aplikacje w Angular.
Korzystaj z dyrektyw Angular, aby budować wspólne funkcje dla swoich aplikacji.
Twórz i sprawdzaj swoje komponenty, aby tworzyć skuteczne interfejsy użytkownika.
Zarządzaj wejściem użytkownika tworząc sterowane szablonami i proaktywne formularze.
Zrozum, kiedy należy używać wbudowanych usług z Angular, a kiedy i jak tworzyć swoje własne.
Wykonuj wywołania HTTP i poradź sobie z wyzwaniami pojawiającymi się podczas pracy z serwerami.
Korzystaj z routingu Angular, aby hermetyzować różne strony i fragmenty przy użyciu innych tras.
Twórz produkcyjne aplikacje w Angular i naucz się wdrażać dobrze działające aplikacje.
Shyam Sehadri  jest dyrektorem technicznym (CTO) w firmie ReStok Ordering Solutions. Wcześniej był inżynierem programowania w Amazon i Google, a także kierował zespołem inżynierskim w Hopscotch, startupie komercyjnym z siedzibą w Bombaju. Shyam jest autorem dwóch wcześniejszych książek na temat Angular.